• Informace pro media
  • info@watsu-czech.cz

Posláním SVT je zejména:

  • propagovat WATSU a ostatní vodní terapie na území ČR
  • sdružovat a podporovat terapeuty a studenty WATSU a ostatních vodních terapií
  • pořádat setkání a další vzdělávání členů sdružení
  • spolupracovat s celosvětovou organizací WABA (Worldwide Aquatic Bodywork Association)
  • dohlížet nad kvalitou poskytovaných služeb v souladu s pravidly WABA
  • dohlížet nad kvalitou odborných kurzů pod WABA
  • do budoucna povýšit WATSU a vodní terapie na uznávané metody nekonvenční či doplňkové medicíny
  • provozovat komunikační webové stránky, tvorba multimediálních materiálů
  • spolupracovat se specialisty z oborů, které mohou zkvalitnit poskytované služby nebo být jejich nadstavbou