• Informace pro media
 • info@watsu-czech.cz

 

Zápis z řádné valné hromady

 

Název spolku:Sdružení vodních terapeutů (SVT)
Sídlo: Pražská tř. 527/125, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČ:02432510 

Místo a doba konání valné hromady:

Baby centrum Šikulka, Rudolfovská 634, Č.Budějovice

Dne:2.prosince 2018

9.00 – 18.00

Valnou hromadu řídila Dita Bartoňová, prezidentka spolku

Předsedou valné hromady byla zvolena Zdenka Jášová, viceprezidentka spolku

Zapisovatelkou byla zvolena Dita Bartoňová

Podpisy sečetl a ověřil Roman Nedvěd, viceprezident spolku

 

JEDNOTLIVÉ BODY VALNÉ HROMADY A JEJICH POPIS:

 

1) ZAHÁJENÍ A SEZNÁMENÍ S ORGANIZACÍ DNE

2) ZÁVĚREČNÁ PAKTICKÁ ZKOUŠKA HANDS ON (po Watsu 3) účastnic Markéta Vršková a Karla Śtiková (pod supervizí Dity Bartoňové a Zdenky Jášové)

3) ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

 1. a) schválení programu všech účastníků
 2. b) určení zapisovatele

4) PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ

- v letošním roce po splnění všech mezinárodních požadavků zdárně dovršilo titulu Watsu Practicioner 6 studentů WT academy s.r.o.

- Tito studenti obdrželi certifikát s oprávněním k vykonávání a poskytování Watsu  

- Mezi nově certifikované jmenovitě patří: Gabriela Mikulášková, Roman Nedvěd, Šárka Laura Tůmová, Jana Křížková, Markéta Vršková, Karla Štiková

 

5) NOVÁ DOMÉNA SVT   www.svt-czech.cz

 1. a) presidium seznámilo ostatní členy se strukturou nových webových stránek spolku
 2. b) na webových stránkách se objevil nový projekt určený podpoře rodinám s tělesným handicapem
 3. c) po společné diskuzi došlo k rozšíření tohoto projektu. Na nových nápadech budou členové spolku v příštím roce společně pracovat:

OTEVŘENÁ DISKUZE K TÉMATU:

 

- projekt a jeho financování by mohl být dle vzoru nadačního fondu PLNÉ VĚDOMÍ  www.plnevedomi.cz

- tyto projekty budou zahrnovat Watsu terapie pro vhodné kandidáty

- primární skupinou jsou děti s tělesným handicapem a jejich pečující rodiče

- dále můžeme do projektů zařadit skupiny dospělých s tělesným handicapem,seniorů, sportovců apod.

- získávat zpětné vazby od obdarovaných na webové stránky

- dárci si budou moci vybrat konkrétní osobu nebo konkrétní skupinu, na kterou budou chtít přispívat nebo budou moci přispívat do obecného programu pro všechny

- výše příspěvků dárců je dobrovolná

- praktici, kteří budou s danou osobou nebo skupinou pracovat vystaví za odvedenou práci fakturu, která bude z těchto zdrojů proplacena z účtu SVT

- NÁZEV NOVÉHO PROJEKTU:

VODNÍ TERAPIE TĚM, KTEŘÍ JI NEJVÍCE POTŘEBUJÍ nebo NAŠE PROJEKTY (název je zatím neodhlasovaný

 

- POMOZTE ZKVALITNIT ŽIVOT A DARUJTE VODNÍ TERAPII

 1. a) dětem s tělesným handicapem + rodičům pečující o nemocné děti
 2. b) lidem po úrazu
 3. c) seniorům
 4. d) sportovcům
 1. d) žádost členů o úpravu struktury webu – u seznamu členů možnost rozkliknout podrobné informace s odkazy na vlastní webové stránky a kontakty přímo na webu)

 

6) GDPR

 1. a) veškeré sbírání dat musí mít své právní opodstatnění (včetně pořizování a materiálů jako jsou fotografie a videa)
 2. b) podrobné informace a rady jsou k nalezení na stránkách uoou.cz

7) PŘEDÁNÍ INFORMACÍ Z MEZINÁRODNÍ WATSU KONFERENCE

 1. a) mezinárodní konference proběhla v říjnu 2018 v Itáli (Scansano)
 1. b) seznámení členů s novou strukturou, předsednictvem a komisí WABA (Tomasz Zagorski, Gianni De Stefani, Loreta Canava a další)
 1. b) Připojení YAKA (Rakousko a Německo) k WABA
 2. c) V přípravě jsou nové webové stránky pro Watsu v Evropě
 1. d) Nabízení Watsu Round široké veřejnosti:

- lektoři a praktici budou moci nabízet 4-8 hodinový workshop WatsuRound (pro rodiny a širokou veřejnost) – pravidla se zatím 

- u praktiků bude předpokladem před samostatným vedením WatsuRound nejdříve alespoň 2x vést skupinu za doprovodu zkušenějšího lektora

- prvky Watsu pro WatsuRound je možné zvolit libovolně (doporučení WatsuRound pod vedením Harolda Dulla na stránkách www.watsu.com)

 1. e) Ochranná známka Watsu:

- stále v mnoha zemích dochází ke zneužívání Watsu (pohybů). Ochranná známka je obcházena tím, že terapie dostává stále nové a libovolné názvy.

- Dosud neexistuje účinná „zbraň“ jak tomu předcházet. Právní ochrana je finančně příliš nákladná

 1. f) Studie z USA: zdravotními komplikacemi praktiků a lektorů (po několika letech práce ve vodě)

- viz. seznam zdravotních potíží

- závěr: DŮRAZ NA DOSTATEČNÉ ODVĚTRÁVÁNÍ A KVALITU VODY V BAZÉNECH, KTERÉ PRO PRAXI VYUŽÍVÁME.

- s technologii a kvalitou vody by se měl být každý praktik seznámen provozovatelem bazénu

- správná hodnota PH 7- 7,3

- koncentrace chloru 0,4 – 0,6 (neměl by být přes 1,0) – vždy záleží na teplotě vody a koncentraci lidí v bazénu

 • Automatika monitorování PH a Cl je nezbytná součást profesionálních bazénů pro Watsu
 • WABA vyzývá praktiky a lektory ke sbírání dat o kvalitě vody, technologiích a případných zdravotních potížích
 • Bylo dohodnuto, že všichni členové budou v rámci svých možností kontrolovat kvalitu vody v bazénech, kde provádějí Watsu a budou ovlivňovat majitele bazénu tak aby voda nebyla závadná pro klienty ale také pro terapeuty. Případnou pomoc v tomto směru zajistí Roman Nedvěd

8) HLASOVÁNÍ O VÝŠI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2019

- výše příspěvků zůstává stejná jako v předešlém roce

- roční výše příspěvků pro rok 2019 je 2100,- Kč (forma úhrady: převod, faktura)

 

9) WATSU WEEK (22.3. – 28.3.)

- mezinárodní projekt Watsu week se bude konat v několika zemích světa současně. Ve Scansanu byl odhlasován a zvolen termín pro mezinárodní propagaci Watsu.

- Začátek Watsu týdne je připsán mezinárodnímu Dni vody, tj. 22.3.

- Cílem tohoto projektu je hromadná celosvětová propagace Watsu  

- Podklady pro propagaci budou jednotné (letáky a propagační video)

- Forma propagace je kreativní

- WATSU TÝDEN V ČR

- členové spolku se rozdělili do několika regionálních skupin

- každá skupina má svého leadera

- ke každé skupině se můžou dobrovolně připojovat i ostatní studenti Watsu z ČR

- každá skupina má za úkol vymyslet a zpropagovat Watsu týden ve svém regionu

- zajišťování sponzorských darů na Watsu týden

- mezinárodní koordinátorkou je Keli Procopio (Itálie), která bude rozesílat souhrnné informace emailem

PLÁNOVANÁ FORMA PROPAGACE:

 1. a) sociální sítě
 2. b) tištěná média
 3. c) rozhlas
 4. d) online TV
 5. e) TV pořady

 

FORMA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VEŘEJNOSTI:

 1. a) Individuální terapie
 2. b) WatsuRound
 3. c) Jiné aktivity související s vodou
 4. d) přednášky a prezentace

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Leader skupiny: Zdenka Jášová

Ostatní: Roman Nedvěd, Šárka Laura Tůmová, Líba Jozková (Dita Bartoňová)

 

PRAHA

Leader skupiny: Dita Bartoňová

Ostatní: Jana Křížková, Světla Francová, Tomáš Libra

BRNO

Leader skupiny: Karla Štiková

Ostatní: Gabriela Mikulášková, Edita Stuchlíková, Markéta Vršková

 • Jednotlivé skupiny budou pravidelně podávat výstupy a podávat zprávy o svých nápadech a realizacích
 • První výstupy jednotlivých skupin od leaderů k 30.1.2019 formou emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10) OTEVŘENÁ DISKUZE NA TÉMA WATSU WEEK VE SKUPINÁCH

 

11) ZÁJEM O DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve WT academy s.r.o.

 

 1. a) MRVW (Myofascial Release in Water)

- jaro 2019

 1. b) OBA 2

- léto 2019

 1. c) OBA 3

- podzim 2019

 1. d) WATSU 3

- 2020

 1. e) SHIATSU PRO WATSU

- 2020

11) CÍL SVT V ROCE 2019

 1. a) zajištění a organizace mezinárodního projektu WATSU WEEK v několika městech ČR s mediální podporou

b)vytvoření projektů finanční podpory potřebným lidem za účelem poskytování vodních terapií Watsu těmto lidem

-

V Českých Budějovicích dne 10. prosince 2018

Za Sdružení vodních terapeutů (SVT)

Prezidium SVT - Dita Bartoňová, Zdenka Jášová, Roman Nedvěd

 

Příloha 1: evidence zúčastněných na valné hromadě SVT dne 2.12.2018 v Českých Budějovicích
Příloha 2: tabulka hospodaření

Příloha 1:

Zasedání valné hromady dne 2.12.2018 (celkem 11 osob)

12:30 – 16.30

Prezidium SVT:

Dita Bartoňová
Zdenka Jášová
Roman Nedvěd

Členové SVT:

Šárka Laura Tůmová
Karla Štiková
Světla Francová
Edita Stuchlíková
Gabriela Mikulášková
Markéta Vršková
Jana Křížková
Libuše Jozková