• Informace pro media
  • info@watsu-czech.cz

 

     logo svt                             

                         Watsu® pomáhá

 

 

 

 

V roce 2018 jsme v rámci projektu „Podpora potřebných rodin“ získali finanční dar, díky kterému mohly navštěvovat Watsu® děti s tělesným nebo mentálním postižením tak, aby to nezatěžovalo rodinný rozpočet. V projektu bylo myšleno i na jejich rodiče, kteří jsou často opomíjeni a vzhledem k jejich neustálému vytížení, je potřeba věnovat péči i jim.

Díky velkému úspěchu celého projektu a pozitivního ohlasu od zúčastněných rodin jsme se rozhodli pokračovat v hledání možností další pomoci.

Každý, kdo jakoukoli částkou přispěje do projektu „Watsu® pomáhá“, může zvolit konkrétního příjemce daru volbou příslušného variabilního symbolu nebo může přispět do společného fondu, odkud postupně rozdělíme finance mezi všechny vybrané rodiny.

Číslo transparentního účtu „Watsu pomáhá“:  1122339939/5500

 

Do projektu jsou v současné době zařazeni:

 

HONZÍK ČAPEK (12 let)   ...více o Honzíkovi

České Budějovice

DMD - Duchennova svalová dystrofie     

Variabilní symbol: 001       Text: Honzík DMD

 

 

BÁRA SEDLÁČKOVÁ (16 let)    ...více o Barče

České Budějovice

CIDP - Chronická polyneuropatie

Variabilní symbol: 002       Text: Bára CIDP

 

 

MAREK KÚN (11 let)     ...více o Marečkovi

České Budějovice

DMO – Dětská mozková obrna - – spastická triparéza, strabismus


Variabilní symbol: 003       Text: Mára DMO

 

 

OLDA MALÝ (16 let)       ...více o Oldíkovi

České Budějovice
DMO, Spastická diparéza

Variabilní symbol: 004      Text: Oldík DMO

 

Společný variabilní symbol bez konkrétního jména: 111

 

Náš velký dík patří paní Ivě Pondělíkové a firmě ČNP Consulting s.r.o., která jako první věnovala do tohoto projektu finanční dar, rodině Sedláčkových a všem budoucím dárcům.