• Informace pro media
 • watsu.dita@gmail.com

SVT GARANTUJE KVALITU, KTEROU JEHO ČLENOVÉ PŘEDÁVÁJÍ SVÝM KLIENTŮM

Mezi nejdůležitější poslání SVT patří rozvoj profesní činnosti členů sdružení a prestiže v oblasti vodních terapií s dohledem nad kvalitou vzdělání a poskytování služeb na celém území České republiky. Členové se svým vstupem do SVT zavazují, že budou dodržovat principy popsané v tomto kodexu.

 1. Profesní přístup
 2. Akreditované vzdělávání s výukovým programem určeným Celosvětovou asociací WABA
 3. Důstojné a bezpečné prostředí pro klienty
 4. Dodržování etického kodexu a mlčenlivosti o důvěrných informacích
 5. Kolegialita mezi všemi studenty, terapeuty a ostatními členy SVT


  VALNÁ HROMADA

ZASEDÁNÍ VŠECH ČLENŮ RADY SVT

Srdečně zveme všechny členy na další společné setkání a zasedání Rady členů Sdružení vodních terapeutů, z.s., které se bude konat ve dnech

30.11.2019 –1.12.2019 v Baby centru Šikulka v Českých Budějovicích (Rudolfovská 634).

Program valné hromady bude letos na základě hlasování rozložen do dvou dnů.

Oficiální zahájení programu proběhne v sobotu 30.11.2019 v 17 hodin.

Nedělní program bude zaměřen především na praxi ve vodě, společný oběd a případné dokončení některých sobotních témat.

S sebou plavky, ručník, psací potřeby a především tvořivou a dobrou náladu.

Těšíme se na viděnou se všemi našimi členy

Prezidium SVT

logo svt

 

 

 

Cíle SVT

Posláním SVT je zejména:

 • propagovat WATSU a ostatní vodní terapie na území ČR
 • sdružovat a podporovat terapeuty a studenty WATSU a ostatních vodních terapií
 • pořádat setkání a další vzdělávání členů sdružení
 • spolupracovat s celosvětovou organizací WABA (Worldwide Aquatic Bodywork Association)
 • dohlížet nad kvalitou poskytovaných služeb v souladu s pravidly WABA
 • dohlížet nad kvalitou odborných kurzů pod WABA
 • do budoucna povýšit WATSU a vodní terapie na uznávané metody nekonvenční či doplňkové medicíny
 • provozovat komunikační webové stránky, tvorba multimediálních materiálů
 • spolupracovat se specialisty z oborů, které mohou zkvalitnit poskytované služby nebo být jejich nadstavbou

SDRUŽENÍ VODNÍCH TERAPEUTŮ

HISTORIE VODNÍ TERAPIE WATSU

WATSU® (Vodní Shiatsu) přivedl na svět pan Harold Dull v roce 1980. Tato technika byla postupně rozvíjena a doplňována o prvky masáží, protahování, uvolňování a brzy začala být využívána profesně. Klienti během této terapie zažívají uvolnění, masáž, protažení a tanec. Jednotlivé prvky jsou voleny individuálně podle fyzických a duševních potřeb klienta. Počátky vzdělávání ve WATSU® probíhaly v prvních letech ve škole Harbin Hot Springs v severní Kalifornii. Ředitelem této školy Harbin Shiatsu byl výše uvedený Harold Dull, současně zakladatel Celosvětové asociace WABA (Worldwide Aquatic Body Work Association), které techniku dodnes šíří po celém světě a dohlíží na kvalitu profesionálního vzdělávání.

WATSU® se postupně objevilo i v evropských zemích. V roce 1990 vyučoval Harold Dull této metodě poprvé ve Švýcarsku. V roce 1993 byl ve Švýcarsku založen první evropský vzdělávací institut pro práci s tělem ve vodě, kde začala vyučovat Arjana Brunschwiler.

V následujících letech se podařilo v lázních a léčebných klinikách ve světě uspořádat nesčetné množství kurzů, seminářů a přednášek. WATSU® se úspěšně ujalo jako hlavní vodní terapie a posloužilo jako zdroj inspirace pro mnohé formy vodoléčby a jiných vodních terapií, které se vyvíjely po jeho boku nebo vyvěraly přímo z přímých zkušeností s WATSU® . Mezi další uznávané vodní terapie patří například Oceanic Bodywork Aqua ® (OBA®) a Wasser Tanzen® (WATA®). Jednotlivé prvky jsou voleny individuálně podle potřeb fyzického a duševního zdraví klienta. V současné době je WATSU® v několika zemích uznáno jako léčebná metoda a je proplácena zdravotní pojišťovnou.

Nová definice Watsu podle zakladatele Harolda Dulla

Watsu zahrnuje:

 • Terapii
 • Práci s tělem
 • Osobní růst

Všechny tři oblasti se mohou objevovat při každém zažívání této terapie. Působí na dávajícího a na přijímajícího současně. Prováděná terapie zmírňuje řadu stavů, zejména stavy souvisejícími se stresem či izolací

Práce s tělem: terapie působí komplexně na celé tělo a naše tělo léčí jako jeden celek, což umožňuje aktivaci potenciálu sebe-uzdravování.

Osobní růst se prohlubuje novým znalostem a zkušenosti s propojeností a celistvostí, což nám pomáhá vstupovat do všech úrovní našeho bytí. Růst našich znalostí o naší propojenosti a celistvosti nám pomáhá vstoupit a zapojit se do všech úrovní našeho bytí.

Všechny tři se mohou objevit i v průběhu zkušenosti s  Watsu Round .

sbirka honzik                      logo sikulka                        gaudeo1                 loga prozac1                logo wta

kulate ED lepší kvalita1